Llaeth Y Llan

Nifer o siopau Tesco yn tyfu

Yn y newid o amrediad shilfoedd Tesco mwya diweddar, lansiwyd ein brand i mewn 50+ o siopau Tesco ychwanegol o amgylch Sir Gaer, Sir Amwythig ac y Siroedd Canolbarth. Mae’n gyfnod cyffrous i’r cwmni, i allu gwasanaethu cwsmeriaid newydd yn fwy trylwyr ac yn gadael nhw flasu a mwynhau ein iogwrt yn union fel y cyhoedd yng Nghymru dros y 30 mlynedd diwethaf! Edrychwch ar ein tudalen stociwr i ddod o hyd i’ch archfarchnad agosaf.