Llaeth Y Llan

Ymwelwyr o Georgia

Croesawodd Llaeth Y Llan rhai ymwelwyr o Georgia a drefnwyd yn ddiweddar gan y Ganolfan Technoleg Bwyd, Llangefni. Roedd yr ymwelwyr yn amrywio o berchnogion fferm i berchnogion busnesau maint bach i chanolig. Rydym yn gobeithio dyma nhw mwynhau’r ymweliad mor gymaint ag wnaethom ni wrth cael nhw yma. Diolch