Llaeth Y Llan

Elusen Gymorth Plant Chernobyl ar daith ffatri yn Llaeth y Llan

Dros 30 mlynedd yn dilyn y ddamwain niwclear drychinebus a ddigwyddodd yn hwyr ar y 25/26 o Ebrill 1986, mae canlyniadau Chernobyl yn parhau hyd heddiw. Mae hynny’n parhau i effeithio ar y drydedd genhedlaeth o blant sy’n byw ym Melarws a Gogledd Wcrain ers y trychineb.

Mae Cymorth Plant Chernobyl yn elusen sy’n darparu cymorth i blant sy’n dioddef o sgil effeithiau lefelau isel ymbelydredd o ganlyniad i drychineb niwclear Chernobyl ym 1986. Mae 14 o blant sy’n gysylltiedig â’r elusen wedi cael gwahoddiad gan gangen Gogledd Cymru o’r elusen i letya gyda theuluoedd gwesteia am fis i fwynhau bwyd maethlon, awyr iach, haul a theithiau cyffrous o amgylch Gogledd Cymru. Ar Ddydd Mawrth y 3ydd o Orffennaf 2018, roedd eu gwibdaith yn cynnwys trip i weld y ffatri gynhyrchu iogwrt, Llaeth y Llan a thiroedd a gerddi Fferm Tal y Bryn sef cartref y busnes.

Rhoddodd Gareth Roberts, perchennog y cwmni, gyflwyniad byr ar hanes busnes y teulu a sefydlwyd ym 1985, flwyddyn cyn y trychineb gan olrhain hen atgofion o’r cyfnod hwnnw. Mwynhaodd y plant daith o’r ffatri, gan weld iogwrt Llaeth y Llan yn cael ei gynhyrchu, sy’n adnabyddus am ennill gwobrau, o’r galeri sydd wedi’i ddarparu ar gyfer y teithiau tywys. Yn ddiweddarach, cawsant y cyfle i flasu amrywiaeth o flasau yn bwdin ysgafn yn dilyn cinio wedi’i ddarparu gan Gareth, a’i wraig, Falmai yn eu cartref teuluol, Fferm Tal y Bryn.

Mynegodd Gareth Roberts ei bleser yn dilyn ymweliad y plant, ‘Rydym yn falch iawn o gael croesawu’r plant i’n cyfleusterau. Mae’n anodd dychmygu, 30 mlynedd yn ddiweddarach, bod plant yn dioddef sgil effeithiau’r trychineb. Daw hyn a phleser mawr i mi a’m gwraig gan gyfrannu at brofiad y plant yng Ngogledd Cymru. Gobeithiaf weld yr elusen yn dychwelyd i Llaeth y Llan yn y dyfodol agos gyda mwy o ymwelwyr.”

Gadawodd y plant i gyd gyda gwen lydan ar eu hwynebau yn dilyn bore o wybodaeth addysgiadol, bwyd hyfryd ac, wrth gwrs, bag o nwyddau gydag iogwrt a rhodd i ddynodi eu hamser yn Llaeth y Llan.

Os hoffwch ddysgu mwy ynghylch Llaeth y Llan neu drefnu taith o’r ffatri cysylltwch trwy’r wefan.