Llaeth Y Llan

2016 Lleoliad yn Llaeth Y Llan gan Esyllt Jones

“Dechreuodd fy lleoliad yn Llaeth y Llan ychydig wythnosau ar ôl cwblhau fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Harper Adams lle rwy’n astudio BSc (Hons) Bwyd ac Astudiaethau Defnyddwyr. Ar ôl cael fy magu yn bwyta iogwrt Llaeth y Llan o oedran ifanc iawn, roedd yn fraint i gael gweithio i un o brif gynhyrchwyr iogwrt yng Nghymru.

Fel arfer, mae fy swydd yn Llaeth y Llan wedi bod yn gymysgedd o rhai dyddiau yn y swyddfa a’r lleill yn gweithio o gwmpas gogledd Cymru a chanolbarth Lloegr, ac mae hyn yn sicr wedi ychwanegu tipyn o amrywiaeth i’r drefn gwaith arferol. Yn ystod y 10 mis diwethaf, rwyf wedi bod yn gysylltiedig â sawl agwedd o’r busnes – profiad diddorol iawn sydd wedi bod yn agoriad llygad ac rwyf wedi dysgu llawer. Mae’r sesiynau samplo iogwrt mewn amrywiaeth o archfarchnadoedd wedi rhoi cyfle eithriadol i mi i integreiddio gyda swyddogion gweithredol y siopau yn ogystal â’r cwsmeriaid eu hunain – profiad hyfforddiant sydd wedi rhoi cipolwg gwerthfawr i mi ar sut mae archfarchnadoedd mawr a hefyd busnesau teuluol yn gweithio, a dysgu am beth yw anghenion y cwsmeriaid tra eu bod yn siopa.

Trwy gydol fy amser yn Llaeth y Llan, mae’r datblygiad o’r llinell gynhyrchu newydd yn ogystal â’r swyddfeydd moethus wedi bod yn hynod gyffrous. Yn ystod Hydref 2016, bu lansiad o frand ‘Village Dairy’ mewn dros 50 o siopau  ar draws gorllewin canolbarth Lloegr, ac rwyf wedi chwarae rhan i helpu datblygu’r brand yma.  Ar sail hyn, ar gyfer fy nhraethawd 3ydd flwyddyn, penderfynais ganolbwyntio ar fy nghyfraniad i gynyddu’r gwerthiant  yn yr archfarchnadoedd newydd yma sydd wedi dyblu o ganlyniad. Mae’r Agoriad Swyddogol o’r datblygiad newydd hefyd wedi bod yn ddiweddglo pwrpasol i fy lleoliad.

Fel y fyfyrwraig gyntaf erioed o Brifysgol Harper Adams i gael cynnig lleoliad gwaith yn Llaeth y Llan, rwy’n gobeithio fy mod wedi gwneud argraff barhaol! Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddiolch yn fawr i bawb yn y Cwmni am y croeso cynnes ac am roi imi atgofion a phrofiadau oes.”

Diolch MAWR! i Esyllt o bob un ohonom yn Llaeth Y llan am ei holl ymdrechion, os oes gennych ddiddordeb mewn leoliad yn Llaeth Y Llan, cysylltwch â ni drwy’r wefan.