Llaeth Y Llan

2017 Lleoliad profiad gwaith yn Llaeth Y Llan gan Angharad Thomas

“Anodd credu fod yna flwyddyn wedi pasio ers i mi ddechrau fy mlwyddyn o brofiad gwaith yma yn Llaeth y Llan. Syth ar ôl gorffen fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Harper Adams, lle rwy’n astudio BSc (Hons) Agri-food Marketing with Business Studies, fe ddechreuais ar y gwaith. Roedd hi’n fraint i mi’n bersonnol cael gweithio i Laeth y Llan, gan i’mi fod yn ddwl am ei cynnyrch ers ei gael yn ifanc tra ar wyliau yng Nghonwy.
Un o’m hoff brofiadau yn ystod y deuddeg mis dweithaf oedd rhyngweithio â chwsmeriaid tra’n ymwneud â sesiynau blasu mewn amrhyw o lefydd megis Y Sioe Fawr, Sioe Sirol Sir Fôn, Gwyl Fwyd Y Fenni, ynghyd a diwrnodau mewn gwahanol archfarchnadoedd ar hyd a lled gogledd a chanolbarth Cymru.
Roeddwn i wrth fy modd ar ôl i’r cwmni lawnsio ei tri blas newydd sef Lemwn, Naturiol gyda Mel a’r Naturiol di-fraster, cael y cyfle i fynd o amgylch archfarchnadoedd yn hyrwyddo’r cynnyrch newydd a chylwed barn y cyhoedd ar y blasau yma.
Mae’r cyfle arbennig hwn hefyd wedi rhoi i mi’r cyfle i ddysgu sut mae amrhyw o fusnesau gwahanol yn gweithio o gwmni teuluol fel Llaeth y llan, i gyfanwerthwyr ar archfarchandoedd.
Yn olaf, ond bwysicaf oll, hoffwn ddiolch i bawb yn Llaeth y Llan am y croeso twymgalon rwyf wedi’ ei dderbyn ar hyd y flwyddyn dweithaf ac hefyd am y cyfle i weithio i un o gwmnioedd cynyrchu gorau sydd yng Nghymru ar cyfle sydd wedi fy nghalluogi i ddatblygu fel unigolyn. Diolch yn Fawr!”

Diolch MAWR! i Angharad o bob un ohonom yn Llaeth Y llan am ei holl ymdrechion, os oes gennych ddiddordeb mewn leoliad yn Llaeth Y Llan, cysylltwch â ni drwy’r wefan.