Llaeth Y Llan

Y Llaethdy

Y Llaethdy Cyntaf

Pwy fyddai’n meddwl y byddai ymdrech cyntaf Gareth a Falmai ar greu iogwrt, yng nghwpwrdd crasu Ffermdy Tal y Bryn, yn datblygu i fod yn gynhyrchydd ffyniannus gyda chyfleusterau cynhyrchu modern a gafodd ei ddylunio’n benodol ar gyfer creu a phecynnu iogwrt or answadd ucha’ bosib.

Cafodd yr hen sied lloi ei hadnewyddu er mwyn sefydlu’r llaethdy gyntaf, lle roedd y llaeth yn cael ei boteli, hufen yn cael ei wahanu, a’r iogwrt yn cael ei gynyrchu yn yr un adeilad, a hyn i gyd drws nesa’ i’r parlwr godro, a’r iard lle roedd y gwartheg yn aros i gael ei odro.

Ym 1995, cafodd llaethdy newydd ei gynllunio ac adeiladu gan gwneud y defnydd gorau o’r adeiladau segur/gwag oedd ar y fferm, er mwyn ateb y galw cynhyddol am ein iogwrt a llaeth.

Am y 20 mlynedd nesa, dyma oedd Pencadlys Llaeth y Llan, er i ambell ddarn cael ei hychwangegu er mwyn ateb y galw cynhyddol am y cynyrch, ond cynllun gwreiddiol Gareth oedd yr asgwrn cefn a wnaeth caniatau i Llaeth y Llan dyfu o nerth i nerth am 20 mlynedd.

Y Llaethdy Newydd

Gyda cynnyrch y brand yn cael ei werthu ym mhedwar o brif archfarchnadoedd Cymru ynghyd âg siopau annibynnol erbyn 2015, roedd yr hen llaethdy yn cynhyrchu hyd at ei lawn botensial.

Oherwydd hyn, cafwyd caniatâd cynllunio i adeiladu’r llaethdy newydd ger yr hen laethdy. Mae’r llaethdy newydd wedi cal ei gynllunio’n benodol er mwyn creu iogwrt or safon uchaf posib, gan sicrhau fod y iogwrt dal i gael ei greu ar safle Fferm y Roberts.

Poenau Tyfu

Bu 2017 yn flwyddyn fawr i deulu’r Roberts a Llaeth Y Llan, gyda’r llaethdy newydd yn pasio archwiliad BRC gydag beirniadaeth rhagorol. Yna, fe gafodd y llaethdy newydd ei hagor yn swyddogol, ar y 25ain o Fai gan ysgrifennydd y cabinet dros yr amgylchedd a materion gwledig sef Lesley Griffiths AC.

Yn ogystal â hyn, cafwyd ymweliad Brenhinol ar y 14eg o Orffennaf 2017, gydag Tywysog Charles, Tywysog Cymru yn cael taith o amgylch y llaethdy, er mwyn dangos beth sy’n bosib ei gyflawni yng nghefn gwlad Cymru, tu allan I bentref bach Llannefydd.

Bellach, rydym ni wedi symud i fewn i’r llaethdy newydd, ac mae’r tîm i gyd dal yn brysur yn cynhyrchu’r iogwrt gwobrwyol y mae’n cwsmeriaid ffyddlon yn ei garu.

Diolch x