Llaeth Y Llan

Cwestiynau

Llaeth Y Llan, beth mae’r enw yn eu olygu?

Mae’r rhan cyntaf yn esbonio ei hun; ‘Llaeth’. Mae’r ‘Llan’ yn cyfeirio tuag at y pentref agosaf atom, sef Llannefydd. Mae’r llaethdy wedi’i leoli rhyw filltir y tu allan i bentref Llannefydd, nepell o dref hunafol Dinbych.

Ydych chi’n fferm go iawn?

Ydyn! Lleolir Llaeth y Llan ar fferm Tal Y Bryn, sydd wedi bod yn gartref i deulu’r Roberts ers bedair genhedlaeth bellach. Mae’r Fferm tua 20 acer mewn maint

Red Tractor Certified

O lle daw’r llaeth sydd yng nghynnyrch Llaeth y Llan?

Daw’r llaeth o ffermydd cyfagos sydd i gyd o fewn radiws o 20km i Dal Y Bryn, mae hyn yn ein cynorthwyo gydag olrhain hanes y llaeth gan sicrhau fod y Gwartheg yn cael y gofal gorau posib a fod y ffermwydd i gyd yn cydymffurfio â safonnau cynllun Red Tractor Assurance.

Allwn ni ddod i Llaeth y Llan er mwyn gweld y iogwrt yn cael ei greu?

Allwch, wrth gwrs! Gofynnir i chi drefnu ymweliadau o flaen llaw, felly peidiwch ag oedi i gysylltu â ni er mwyn trefnu eich taith. Cysylltwch naill ai drwy y wefan hon neu drwy cysylltu â’r swyddfa. Gallwch gael taith o amgylch y llaethdy a chyfle i brynnu’r iogwrt ar y diwedd; pob un blas o dan yr un to!

A yw hi’n ddiogel i fwyta’r iogwrt tra’n feichiog?

Gan fo’r iogwrt yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio llaeth sydd wedi’u pasteureiddio, fe ddylai fod yn ddiogel eu fwyta tra’n feichiog. Er hyn, fe ddylech chi ofyn i’ch Meddyg os nag ydych yn sicr.

O ble allai brynnu cynnyrch Llaeth y Llan?

Gellir prynnu cynnyrch Llaeth y Llan mewn archfarchnadoedd ledled Cymru ac yn Nghanolbarth Lloegr ynghyd â siopau annibynnol a siopau fferm. Edrychwch ar y dudalen stockist er mwyn gweld lle mae’r siop agosaf atoch chi.

Pam nid yw pob blas ar gael ym mhob siop? / Pam fod gwahanol blasau yn cael ei werthu ym mhob siop?

Gan ein bod ni’n cynhyrchi 15 o blasau gwahanol, nid yw pob siop yn cynnig yr un amrhediad o flasau. Yn anffodus, nid oes ganddom ni rheolaeth dros y blasau sydd ar gael yn y siopao, nag ychwaith ar y prisiau.