Llaeth Y Llan

Every pot is packed full of Live cultures, wholesome Welsh cow's milk and a bit of 'cariad'.

Llaeth y Llan is in the heart of the community and the community keeps Llaeth y Llan moving and that heart pumping – we are focusing on continued changes and benefits to all around

Blasu yn wych ers dros 30 mlynedd!

CROESO i Llaeth y Llan /Village Dairy lle mae Gareth Roberts a’i deulu wedi bod yn cynhyrchu iogwrt gwych o’u ffermdy hen ers y 80au

Bu Gareth wrthi’n perffeithio’r rysáit dros y blynyddoedd ac rydym ni i gyd yn hynod falch ohoni yma yn Llaeth y Llan!

Where it all started - Tal Y Bryn Farm

Fferm Tal y Bryn

Gafodd Gareth Roberts ei fagu ar fferm Tal y Bryn, fferm dim dwy filltir tu allan i bentref bach Llannefydd (Yr ‘Llan’ enwog yn ein henw) gyda golygfeydd trawiadol o arfordir Gogledd Cymru a’r bryniau Clwyd. Mae’n lleoliad perffaith ar gyfer ffermwr ddatblygu ei ddoniau. Anfonwch neges i ni os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu taith i’r fferm a’r gerddi.