Llaeth Y Llan

450g tubs

Pob blas

Mafon

Naturiol

Mel

Fanila

Mefys

Taffi

Naturiol Dim Braster

Grassy backdrop
73: Mafon
80: Naturiol
84: Mel
108: Fanila
110: Mefys
129: Taffi
130: Naturiol Dim Braster

Ein blasau cyfredol

Beth rydym
yn ei wneud

Gwneud yn siŵr bod ein holl potiau wedi eu labelu i’r system safonol 'OPRL'


Labelu i’r system safonol 'OPRL'

Caead gwyn newydd sy’n hollol ailgylchadwy hefyd!

Rydym wedi gwrando ar ein cwsmeriaid ac wedi trio lleihau'r cyfanswm o siwgr yn yr iogwrt, ar hyn o bryd wedi lleihau ar gyfartaledd 5% o siwgr yn ein cynhyrchion. Hyn heb effeithio ansawdd a blas

Mae symud o bot plastig i bot sydd wedi ei orchuddio gyda cherdyn yn arbed defnyddio 6500kg o blastig pob blwyddyn

Ein targed ydi gwneud ei’n botiau mor rhwydd â phosib i ailgylchu, a pharhau i ddod o hyd i ffyrdd i wella ar hyn

Symud o botiau plastig PS i botiau plastig PP i wneud yn fwy ailgylchadwy.