Llaeth Y Llan

🚧 Wrthi'n cael ei hadeiladu 🚧


Our Food Service Information page is on its way, in the meantime please contact for information. Diolch!

Beth rydym
yn ei wneud

Gwneud yn siŵr bod ein holl potiau wedi eu labelu i’r system safonol 'OPRL'


Labelu i’r system safonol 'OPRL'

Caead gwyn newydd sy’n hollol ailgylchadwy hefyd!

Rydym wedi gwrando ar ein cwsmeriaid ac wedi trio lleihau'r cyfanswm o siwgr yn yr iogwrt, ar hyn o bryd wedi lleihau ar gyfartaledd 5% o siwgr yn ein cynhyrchion. Hyn heb effeithio ansawdd a blas

Mae symud o bot plastig i bot sydd wedi ei orchuddio gyda cherdyn yn arbed defnyddio 6500kg o blastig pob blwyddyn

Ein targed ydi gwneud ei’n botiau mor rhwydd â phosib i ailgylchu, a pharhau i ddod o hyd i ffyrdd i wella ar hyn

Symud o botiau plastig PS i botiau plastig PP i wneud yn fwy ailgylchadwy.