Llaeth Y Llan

#LOVEYOURLLAN

MAE EIN CYSTADLEUAETH FISOL NEWYDD WEDI CYRRAEDD! CYMERWCH FANTAIS O DDEFNYDDIO EICH CYFRYNGAU CYMDEITHASOL A’CH SGILIAU FFOTOGRAFFIAETH I FOD GYDA CHYFLE I ENNILL GWOBRAU MELIN TREGWYNT!

I’W HENNILL MIS YMA, CARTHENNI A CHLUSTOGAU PATRWM CYMRAEG GAN MELIN TREGWYNT. POB LWC!

SUT I YMGEISIO?

I GYMRYD RHAN YN Y GYSTADLEUAETH, POSTIWCH LUN O’CH HOFF LLAN AC IOGWRT LLAETH Y LLAN, TAGIWCH UN O’N CYFRIF CYFRYNGAU CYMDEITHASOL A DEFNYDDIWCH Y HASHTAG #LOVEYOURLLAN. Y LLUN MWYAF CREADIGOL A’R RHESWM PAM HWN YW EICH HOFF LLAN SYDD YN ENNILL.
AR GYFER Y MIS YMA, LLUNIAU YN DDILYS O 01/02/17 – 28/02/17 – ENILLYDD YN CAEL EI PHIGO A CHYHOEDDI AR 01/03/17.

ENILLYDD MIS DIWETHAF

Enillydd mis Chwefror @morfyddelin (Instagram) gyda llun hyfryd o Llanllyfni, Gwynedd, a hefyd o bosib ffan mwya del Llaeth Y Llan. Llongyfarchiadau!

Y WAL O YMGEISWYR 

BLASUS!

Yn sgil yr holl waith caled a’r dyfalbarhad, mae’r teulu wedi creu iogwrt bendigedig sy’n boblogaidd ymysg trigolion ar draws Prydain!

Hir y parhaed.

Cylchlythyr