Llaeth Y Llan

Enillwyr Cystadleuaeth Ailgylchu

Cyflwynwyd siec o £1,000 i Ysgol Bro Hedd Wyn, Gwynedd i ariannu chwech Chromebook i ddefnyddio yn eu hystafelloedd dosbarth.

Enillwyr Mis Hydref

Ysgol Dyffryn Trannon, Powys

Enillwyr Mis Medi

Ysgol Bro Hedd Wyn, Gwynedd

Cynhelir y Raffl Nesaf : 29ain Tachwedd 2019

Enillwyr y Gorffennol

 

Medi


Ysgol Bro Hedd Wyn, Gwynedd

Cyflwynwyd siec o £1,000 i Ysgol Bro Hedd Wyn, Gwynedd i ariannu chwech Chromebook i ddefnyddio yn eu hystafelloedd dosbarth.

 

Cylchlythyr