Llaeth Y Llan

Enillwyr Cystadleuaeth Ailgylchu

Cyflwynwyd siec o £1,000 I Ysgol Bro Aled a fydd yn ariannu adnoddau ar gyfer eu ardal tu allan, gan gynnwys bagiau ffa awyr agored, meinciau a llawer mwy i greu lle fwy cymdeithasol i ddisgyblion ymlacio yn ystod amser egwyl..

Enillwyr Mis Chwefror

Ysgol Llanmiloe, Sir Caerfyrddin

Enillwyr Mis Ionawr

Ysgol Bro Teifi, Ceredigion

Cynhelir y Raffl Nesaf : 25ed Medi 2020

Enillwyr y Gorffennol

Tachwedd


Ysgol Abererch, Gwynedd

Cyflwynwyd siec o £1,000 i Ysgol Abererch i ariannu eu Taith Haf diwedd blwyddyn. Mae’r disgyblion eisoes wedi cyffroi am eu taith!

Hydref


Ysgol Dyffryn Trannon, Powys

Cyflwynwyd siec o £1,000 i Ysgol Dyffryn Trannon i ariannu iPads newydd i’r dosbarthiadau a fydd yn helpu datblygu sgiliau technolegol y disgyblion ymhellach.

Medi


Ysgol Bro Hedd Wyn, Gwynedd

Cyflwynwyd siec o £1,000 i Ysgol Bro Hedd Wyn, Gwynedd i ariannu chwech Chromebook i ddefnyddio yn eu hystafelloedd dosbarth.

Cylchlythyr