Llaeth Y Llan

Croeso I

Ein Hanes

Blasu yn wych ers dros 30 mlynedd!

CROESO i Llaeth y Llan /Village Dairy lle mae Gareth Roberts a’i deulu wedi bod yn cynhyrchu iogwrt gwych o’u ffermdy hen ers y 80au

Bu Gareth wrthi’n perffeithio’r rysáit dros y blynyddoedd ac rydym ni i gyd yn hynod falch ohoni yma yn Llaeth y Llan!

LLE DECHREUODD POPETH

FFERM TAL Y BRYN

Gafodd Gareth Roberts ei fagu ar fferm Tal y Bryn, fferm dim dwy filltir tu allan i bentref bach Llannefydd (Yr ‘Llan’ enwog yn ein henw) gyda golygfeydd trawiadol o arfordir Gogledd Cymru a’r bryniau Clwyd. Mae’n lleoliad perffaith ar gyfer ffermwr ddatblygu ei ddoniau. Anfonwch neges i ni os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu taith i’r fferm a’r gerddi.

YN OL I’R DECHRAU

Cyflenwir Llan lleol.

Pan yr oedd yn ddyn ifanc, roedd Gareth bob amser yn meddwl am ffyrdd o arbrofi â’i fferm 50 acer. Bu iddo ef a Falmai fynychu cyrsiau i ddysgu mwy am gynhyrchu bwyd a chynnal busnes, yn edrych i arallgyfeirio mewn cyfnod hanodd. Buddsoddant mewn rownd Laeth bychan yn cyflenwi’r pentref lleol ar gyffiniau yn y 80au cynnar i gynyddu incwm yn dod i mewn i’r fferm.

Y LANSIAD MAWR

Daeth y rownd laeth yn boblogaidd iawn gyda mwy a mwy o alw am gynnyrch eraill.

Bu’r ddau yn arbrofi â chynnyrch gwahanol am flynyddoedd. O’r diwedd bu i’r cwpl lansio iogwrt Llaeth y Llan yn 1985, a hynny gyda chymorth y ieuengaf o’i tri plentyn, Gruff.

Maen nhw’n dal yn defnyddio llefrith Cymraeg iach lleol hyd heddiw.

BLASUS!

Yn sgil yr holl waith caled a’r dyfalbarhad, mae’r teulu wedi creu iogwrt bendigedig sy’n boblogaidd ymysg trigolion ar draws Prydain!

Hir y parhaed.

Cylchlythyr