Llaeth Y Llan

Cwestiynau?

Cysylltwch

/LlaethYLlan

Staff Llaeth Y Llan yn mwynhau diwrnod lliwgar iawn heddiw a mins pei gan Henllan Bakery// Llaeth y Llan’s staff enjoying a colourful day here and a mince pie from Henllan Bakery. #christmasjumperday ... See MoreSee Less

View on Facebook

Barod am y Ffair Aeaf / Ready for the winter fair The Royal Welsh Agricultural Society ... See MoreSee Less

View on Facebook

Llongyfarchiadau mawr i Rhiannon Williams a Sian Rees nath ennill y setiau. Peidiwch â phoeni dal cyfle i brynu nhw wythnos yma yn Y Ffair Aeaf The Royal Welsh Agricultural Society hefyd yn y siopau isod;

Big congratulations to Rhiannon Williams and Sian Rees who won the sets. Don’t worry still you still have a chance to buy a small number of them at the Royal Welsh Winter Fair this week and at the shops listed below;

Aberystwyth - TJ Davies
Ynys Môn/Anglesey - Halen Môn Sea Salt
Betws-y-coed - Galeri Betws y Coed
Caerdydd/Cardiff - Nest Cardiff
Llandeilo - The Little Welsh Dresser
Sir Benfro/Pembrokeshire - Melin Tregwynt
Rhuthun/Ruthin - Siop Elfair
Y Gelli Gandryll/Hay-On-Wye - Day's Household Goods
Pwllheli- Tonnau
Wrecsam/Wrexham - Tŷ Pawb
... See MoreSee Less

View on Facebook

**Cystadleuaeth/Competition**

I ddweud diolch am y gefnogaeth a sylwadau clên am ei'n iogwrt Pwdin 'Dolig a setiau Melin Tregwynt cyfyngedig, rydym yn rhoi'r cyfle i ennill un set o'r 40 sydd ar gael, yma ar FB.
Am gyfle i ennill un o'r setiau, gwnewch yn siŵr eich bod wedi hoffi ein tudalen, rhannu'r post hon a rhoi sylw pa flas dylse LYL neud! Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap dydd Gwener 23/11/18 15:00. Mae yne set arall ar gael ar ein Insta 🙂 Pob Lwc!

To say thanks for the support and the kind comments about our Christmas Pud yogurt and Limited Edition Melin Tregwynt sets, we are giving away one set of the 40 right here on our FB.
For a chance to win, make sure you’ve liked our page, share the post and comment what flavour should LYL make! Winner will be picked at random on Friday 23/11/18 15:00. There's another set available to win on our insta 🙂 Good Luck!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Boreau hyfryd yma yn Llaeth Y Llan wythnos yma 😍 // Lovely mornings here at Llaeth Y Llan this week 😍 ... See MoreSee Less

View on Facebook

@LlaethYLlan

DARGANFOD Y PENTRE A’R LLAETHDY

Mae’r fferm yn swatio ar gyrion pentref bach Llannefydd lle mae golygfeydd syfrdanol o Fryniau Clwyd ac arfordir Gogledd Cymru. Dyma ein manylion i’n cysylltu:

 

Cylchlythyr