Llaeth Y Llan

Cwestiynau?

Cysylltwch

/LlaethYLlan

Diolch i Dr Graham sydd yn un o ddoctoriaid ar yr Ambiwlans Awyr Cymru am ddangos hofrennydd yr elusen, sydd yn safio gymaint o fywydau ledled Cymru drwy gydol y flwyddyn. Yn dilyn gwerthiant o garthenni a chlustogau Melin Tregwynt a gomisiynwyd nôl yn Fis Rhagfyr, cyflwynodd Gruff Roberts siec o £860, sef elw o’r nwyddau. Fe ddysgwyd heddiw bod holl waith yr Ambiwlans Awyr yn hollol gynaliadwy ar arian a chodwyd drwy'r elusen. Felly diolch am gefnogi'r ambiwlans awyr.

Thank you to Dr Graham who is a doctor on the Wales Air Ambulance for showing the around the helicopter, which saves so many lives across Wales throughout the year. Following the sale of Melin Tregwynt blankets and cushions commissioned back in December, Gruff Roberts presented a check for £860, which was profit from the sales. We learned today that all the Air Ambulance's work is entirely sustained on money raised through the charity. So thanks for supporting the air ambulance.
Wales Air Ambulance
... See MoreSee Less

View on Facebook

Pasg Hapus i bawb ! 🐣// Happy Easter Everyone! 🐣

Wedi cael llond bol o siocled yn barod? Trïwch y rysáit yma 😁

Sick of chocolate already? Why not try these Carrot Cake overnight oats using our natural yogurt! Link below;

www.villagedairy.co.uk/media/carrot-cake-overnight-oats/

The Photographer's Table
... See MoreSee Less

View on Facebook

Dal yn trosi pobol 😁❤️ mwynhewch y penwythnos a’r gwyliau Pasg! 😎 // Still converting people 😁❤️ enjoy the weekend and Easter holidays! 😎 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Coginio gyda iogwrt Naturiol Llaeth Y Llan heddiw ar stondin Llywodraeth Cymru // Cooking with Natural Yogurt today on the Welsh Government stand today at the Farmshop and Deli Show. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Barod am wythnos prysur yn y Farm Shop & Deli Show // Ready for a busy week at the Farm Shop and Deli Show ... See MoreSee Less

View on Facebook

@LlaethYLlan

DARGANFOD Y PENTRE A’R LLAETHDY

Mae’r fferm yn swatio ar gyrion pentref bach Llannefydd lle mae golygfeydd syfrdanol o Fryniau Clwyd ac arfordir Gogledd Cymru. Dyma ein manylion i’n cysylltu:

 

Cylchlythyr