Llaeth Y Llan

OPSIYNAU CYFANWERTHU

Rydym yn cyflenwi ei’n iogwrt blasus mewn amryw o mentiau I cyfanwerthwyr: Iogwrt ar raddfa fawr fel cynhwysun, bwcedi, galwyni, hanner galwyni, potiau bach 85g i gwmniau hedfan, ysgolion ymhlith sectorau bwyd eraill.

Cylchlythyr