Llaeth Y Llan

Cam 1: Cofrestrwch diddordeb eich Ysgol Gynradd ar wefan Llaeth y Llan.
Cam 2: Rhaid hel 200 o gaeadau iogwrt Llaeth y Llan, sydd ar gael yn
eich CO-OP, TESCO, ASDA, MORRISONS ac eich siopau annibynnol lleol.
Cam 3: Rhowch eich caeadau mewn amlen, yna ei yrru i ni, gydag enw a chyfeiriad eich Ysgol.


Mae hyn yn cadarnhau eich mynediad i’r raffl, sydd â gwobrau werth hyd at £1,000 pob mis, sydd i’w chynnal drwy gydol y flwyddyn.
Tynnir y raffl gyntaf ar 27/9/2019, gan ddewis yr enillwyr ar hap. Bydd raffl fisol oʼr dyddiad yma, hyd 26/6/2020. Bydd y raffl yn rhoi cyfle i bob Ysgol ennill gwobr hyd at werth £1,000 pob mis. Beth rydych yn aros amdano? POB LWC.

* indicates required

Cylchlythyr