Llaeth Y Llan

Cofrestrwch i ennill!

Cam 1: Cofrestrwch diddordeb eich Ysgol Gynradd ar wefan Llaeth y Llan.
Cam 2: Rhaid hel 200 o gaeadau iogwrt Llaeth y Llan, sydd ar gael yn
eich CO-OP, TESCO, ASDA, MORRISONS ac eich siopau annibynnol lleol. (bydd gwneud hyn unwaith yn caniatau mynediad i’r raffl yn fisol, OND, bydd sawl cais unigryw yn rhoi gwell siawns o ennill)
Cam 3: Rhowch eich caeadau mewn amlen, yna ei yrru i ni, gydag enw a chyfeiriad eich Ysgol.

Mae hyn yn cadarnhau eich mynediad i’r raffl, sydd â gwobrau werth hyd at £1,000 pob mis, sydd i’w chynnal drwy gydol y flwyddyn.
Tynnir y raffl gyntaf ar 27/9/2019, gan ddewis yr enillwyr ar hap. Bydd raffl fisol oʼr dyddiad yma, hyd 26/6/2020. Bydd y raffl yn rhoi cyfle i bob Ysgol ennill gwobr hyd at werth £1,000 pob mis. Beth rydych yn aros amdano? POB LWC.
*am delerau ac amodau llawn

* indicates required

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Llaeth y Llan:

Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen yn ein ebyst. Am fwy o wybodaeth am ein arferion preifatrwydd, darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i Mailchimp i'w brosesu. Dysgwch fwy am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

AILGYLCHU EICH POTIAU!

Cam 1 : Byddwn yn gyrru syniadau I chi ynglyn ac ailgylchu eich potiau.

Cam 2 : Defnyddiwch eich creadigrwydd I ailgylchu potiau Llaeth Y Llan mewn ffordd hwyliog a defnyddiol.

Cam 3 : Tynnwch luniau o’ch dyluniadau cam wrth gam, a’u gyrru I ni yn Llaeth Y Llan, gan gynnwys llun o’ch dyluniad terfynol

Cam 4 : Bydd y 10 ysgol sydd yn creu’r dyluniadau gorau yn derbyn gwobr £1000 mewn arian parod.

Cystadleuaeth yn cau Chwefror 25ain 2020 – Enillwyr I’w Cyhoeddi ar Ddydd Gŵyl Dewi – 01/03/2020
Dim ond y manylion personol a ddarperir ar gyfer rheoli’r gystadleuaeth ac archwilio’r ceisiadau, lle bo angen, y bydd Llaeth Y Llan CYF yn defnyddio manylion personol, ac nid at unrhyw bwrpas arall oni bai eich bod wedi dewis derbyn cyfathrebiadau marchnata yn y dyfodol. Wrth rannu’r gystadleuaeth, gall Llaeth Y Llan CYF anfon cyflwyniadau/gwybodaeth perthnasol i’r ysgolion sydd wedi tanysgrifio i’r gystadleuaeth, i’w rhannu â disgyblion neu rieni.

Mi fydd enwau a siroedd yr ysgolion buddugol ar gael ar gais drwy ddanfon e-bost i marketing@villagedairy.co.uk. Mi fydd enwau a siroedd yr ysgolion buddugol hefyd yn cael i’w rannu drwy gyfrifon cymdeithasol Llaeth y Llan CYF, gan gynnwys unrhyw luniau a danfonwyd fel rhan o’n cystadleuaeth. Gall enillwyr wrthwynebu hyn drwy ebostio marketing@villagedairy.co.uk. Fel arall, bydd eich manylion bob amser yn cael eu gadw’n gyfrinachol ac yn gytûn â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, fel sy’n berthnasol.

Gallwch ofyn am fynediad i’ch data, cywiro unrhyw wallau neu ofyn i ddileu data drwy anfon e-bost i marketing@villagedairy.co.uk. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn cytuno i ddefnyddio’ch data fel y disgrifir yma. Gallwch dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.

*am delerau ac amodau llawn

Cylchlythyr