Llaeth Y Llan

Croeso I
Ddyffryn Clwyd!

Croeso I
Ddyffryn Clwyd!

Cartref Llaeth Y Llan

Cartref

Llaeth Y Llan

Beth ydym yn ei gynhyrchu?

Iogwrt Byw Blasus!


Yma yn Llaeth y Llan / Village Dairy mae teulu Gareth Roberts wedi bod yn cynhyrchu iogwrt gwych o’r fferm deuluol yng nghanol cefn gwlad Gogledd Cymru ers y 80au. Rydym yn gwneud pob math o flasau blasus mewn pob math o feintiau! Cymerwch olwg.

Ble yr ydym ar gael?

Stocwyr

Gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o ein cynnyrch mewn archfarchnadoedd ledled Cymru a siroedd ar hyd y ffin. Defnyddiwch ein map i ddod o hyd i’ch siop agosaf. Methu dod o hyd i siop leol? Gyrrwch neges i ni a byddwn yn gallu dod o hyd i’r siop annibynnol agosaf.

EIN CYSTADLEUAETH FISOL NEWYDD!

Rydym yn rhoi sialens i bob ffotograffwyr proffesiynol neu amatur i ddangos i ni eu hoff Llan. Ydych chi’n mwynhau iogwrt wrth yr Afon Dyfrdwy yn Llangollen? Yn cymryd iogwrt yn eich pecyn cinio wrth gerdded yn Llanberis? Eisiau bwyd wrth wylio’r Rygbi yn Llanelli? Cymerwch lun a dangos i ni! Ewch i’r dudalen #Loveyourllan i gael gwybod sut i gymryd rhan.

I’W HENNIL MIS YMA, CARTHENNI A CHLUSTOGAU PATRWM CYMRAEG GAN MELIN TREGWYNT. POB LWC!

Cylchlythyr

popupCCliciwch yma i gofrestru